wybór formy opodatkowania

Przed nowym przedsiębiorcą stoją ogromne wyzwania jak również obowiązki. Jednym z nich jest wybór formy opodatkowania. Już na etapie składania wniosku należy wskazać formę opodatkowania swojej działalności. Spokojnie, można ją będzie zmienić na przełomie każdego roku. Wszystko będzie zależało jaki planujemy biznes i relacje przychodów do ponoszonych kosztów. Dziś spróbuję ułatwić ci zadanie wyboru formy prowadzenia działalności.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności

Dziś służyłem radą osobie, która zakładała działalność gospodarczą, dlatego różnicę (wady i zalety) w poszczególnych formach opodatkowania wskażemy na przykładzie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jako młody przedsiębiorca możesz skorzystać z następujących możliwości:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (z podatkiem uzależnionym od poziomu dochodu),
 • opodatkowanie według jednolitej stawki podatku, tzw. podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Kwotę podatku dla tej formy ustala się poprzez odjęcie od przychodów z działalności gospodarczej, koszty uzyskania tych przychodów. Przychody i koszty należy ewidencjonować w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR).

Jeżeli Twoje przychody netto przekroczą rocznie kwotę 2 000 000 euro, czyli 8 559 000 zł (dane na 8 kwietnia 2019 r. – mogą ulec zmianie), musisz prowadzić już księgi rachunkowe (tzw. pełną księgowość). O tym jak prowadzić ewidencje dla poszczególnych poziomów dochodu również przeczytasz na moim blogu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (stan na 8 kwietnia 2019 r.) występują dwie stawki tego podatku:

 • 18 % przy uzyskaniu dochodu rocznego do wysokości 85 528 zł. Od wartości 18% uzyskanych dochodów należy odjąć 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek). Tak powstanie kwota podatku do zapłaty przy dochodach nieprzekraczających 85 528 zł.
 • Jeżeli poziom naszych dochodów przekracza kwotę 85 528 zł. Podatek obliczamy następująco: 15 395,04 zł plus 32% nadwyżki od 85 528 zł..

Kwotę podatku przedsiębiorca uiszcza do Urzędu Skarbowego w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnie (spełniając określone warunki). Termin wpłaty miesięcznych zaliczek podatku dochodowego upływa 20 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36.

wybór formy opodatkowania
Wybieramy odpowiednią formę opodatkowania

Opodatkowanie podatkiem liniowym

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości 19 %, podatek liczony jest również na podstawie różnicy między przychodami a kosztami. Jednak z przyczyn ekonomicznych zaleca się wybór takiej formy opodatkowania przedsiębiorcom, którzy zakładają że ich przychody będą przekraczać powyższe 85 528 zł. Jeżeli nie, nie warto przecież płacić 19% skoro można rozliczać się na zasadach ogólnych i płacić jeden procent mniej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą stosować przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub

 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Oczywiście osób rozpoczynających działalność gospodarczą nie obowiązują powyższe limity i mogą wybrać tą formę od samego początku przygody z biznesem. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności, np:

 • 20 % stawka ryczałtu dotyczy działalności, których przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych,
 • 17 % stawka dotyczy m.in usług parkingowych, hotelarskich, związanych z oprogramowaniem, fotografią, poradami w zakresie sprzętu komputerowego, organizacji wyjazdów turystycznych i nie tylko,
 • 8,50 % ryczałtu przysługuje m.in. sprzedaży usług, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.). Ponadto ze stawki korzystają przedszkola i nie tylko,
 • 5,50 % stawce podatku podlegają m.in. działalność wytwórcza, przychody z robót budowlanych i nie tylko,
 • 3 % od dochodu płacą przedsiębiorcy prowadzący m.in. działalność usługową w zakresie handlu (sprzedaż nabytych produktów i towarów).

Nie należy jednak zapominać, że przy wyliczaniu wartości ryczałtu ewidencjonowanego nie bierzemy pod uwagę kosztów. Nie ma znaczenia czy np. w danym miesiącu Twoje koszty przewyższyły przychody. I tak musisz zapłacić określony procent od przychodów – a nie zysku. Z drugiej zaś strony ryczałt to prostota ewidencji. Wystarczy zestawić przychody i wyliczyć procent do zapłaty według określonej stawki.

Podobnie jak w przypadku ryczałtu bez nie patrząc na koszty rozliczać można działalność na zasadzie karty podatkowej. Ta forma opodatkowania zarezerwowana jest do jeszcze bardziej ścisłej grupy przedsiębiorców.

Wybór formy opodatkowania : podsumowanie

Podsumowując wybór formy opodatkowania sprowadza się do określenia czy w naszej przyszłej działalności dominować będą przychody, a może będziesz miał też wiele kosztów, które korzystniej byłoby odliczać. Spokojnie, jeżeli po roku prowadzenia działalności uznasz, że warto jest zmienić formę, możesz tego dokonać do 20 stycznia następnego roku.

Ciekawi mnie czy pomogłem Ci wybrać formę opodatkowania Twojego biznesu ?

Jeżeli nadal masz problemy z wyborem formy opodatkowania Twojej działalności, zapraszam do na www.michalszafranski.pl/uslugi-ksiegowePonadto zachęcam do śmiałego kontaktu, a postaramy się wspólnie określić optymalne rozwiązanie.

michał szafrański

Udanego dnia
Michał Szafrański

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, polub stronę na Facebooku i udostępnij info znajomym …

Autor 

Pasjonat Internetu i przedsiębiorczości. Pomagam firmom sprzedawać więcej w Internecie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *