Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Michał Szafrański robi marketing w Internecie pod adresem www.michalszafranski.pl.

Właścicielem bloga jest firma michalszafranski.pl Michał Szafrański (Nieznanowice 14B, 29-100 Włoszczowa, REGON 260400471), reprezentowana przez Michała Szafrańskiego, zamieszkałego w Nieznanowicach (Polska). Kontakt z autorem jest możliwy poprzez kanały komunikacji dostępne na stronie www.michalszafranski.pl/kontakt. Właściciel bloga jest administratorem danych osobowych.

§1 
DEFINICJE
Administrator – firma michalszafranski.pl Michał Szafrański (Nieznanowice 14B, 29-100 Włoszczowa, REGON 260400471), reprezentowana przez Michała Szafrańskiego. Kontakt mailowy: kontakt@michalszafranski.pl.
Blog – strona internetowa, dostępna pod adresem www.michalszafranski.pl, domena w serwisie (www.domeny.tv).
Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.
Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie), ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
§2
DANE OSOBOWE
Gromadzenie i przetwarzanie danych
 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu. Mogą to być dane w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
 4. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
 5. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.
 6. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie WordPress.
 7. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga.
 9. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych, w tym w szczególności do: prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedziane wiadomości. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez partnerów bloga. Podmioty zlecające komercyjne e-mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
§3
SYSTEM KOMENTARZY
 1. Blog korzysta z zewnętrznego systemu komentarzy Facebook.
 2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Facebook zgodnie z jego polityką prywatności znajdująca się na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Facebook.
 4. Administrator ma ograniczone możliwości trwałego edytowania i usuwania, dodawanych przez użytkownika komentarzy.
§4
PLIKI COOKIES
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu: zapewnienia prawidłowego działania Bloga, dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, w celach statystycznych, w celach marketingowych.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie).
 3. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.
§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE
Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu: widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta, kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.
§6
FORMULARZE I ANKIETY
 1. Blog korzysta z zewnętrznego narzędzia Formularze Google.
 2. Użytkownik zostawiając wymagane dane i informacje, za pośrednictwem Formularzy Google, umieszczonych na Blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Google zgodnie z jego polityką prywatności znajdująca się na stronie internetowej https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.
 3. Dane Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są przez Facebook.
 4. Administrator ma ograniczone możliwości trwałego edytowania i usuwania, dodawanych przez użytkownika danych.
§7
LINKI I TREŚCI SPONSOROWANE
 1. Na blogu zamieszczane mogą być treści (posty) sponsorowane w postaci recenzji zewnętrznych treści.
 2. Na blogu zamieszczane mogą być linki lub odnośniki  do stron zewnętrznych.
 3. Posty sponsorowane mogą być zamieszczane na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
 4. Linki lub odnośniki do stron zewnętrznych mogą być w zamieszczane w celach porównawczych, edukacyjnych, informacyjnych lub marketingowych.
 5. Linki (odnośniki) do stron zewnętrznych oraz treści sponsorowane – nie będące własnością Administratora – prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.michalszafranski.pl/polityka-prywatnosci-rodo
 2. Korzystanie z Bloga, wymaga przez Użytkownika pełnego akceptowania zasad niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku pytań proszę skorzystać z : kontakt@michalszafranski.pl