Poznaj najnowsze zmiany dla przedsiębiorców w 2022 roku. Zmian dla właścicieli firm i pracowników jest naprawdę dużo. Nie mam tu tylko na myśli zasad i regulacji, które wprowadza tzw. Polski Ład. Spróbuje przeprowadzić Cię po nich bezpiecznie, krok po kroku.

Kluczowe zmiany dla przedsiębiorców

Pierwsza informacja to wysokość płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2022 roku, będzie wynosić ona 3 010,00 zł brutto. Od nowego roku obowiązywać będzie również nowa stawka godzinowa, za pracę na umowę zlecenie i wyniesie 19,70 zł

Ważna zmiana dotyczy również terminu opłacania składek ZUS. Od 2022 roku składki będziemy płacić od 20tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest rozliczenie spółek z.o.o., spółek akcyjnych, fundacji i stowarzyszeń, który to obowiązek przypada na 15sty dzień miesiąca oraz jednostek budżetowych. Ale w końcu blog poświęconą jest głównie mikroprzedsiębiorcom.

zmiany dla przedsiębiorców w 2022 roku

Masz kasę fiskalną, posłuchaj! Każdy przedsiębiorca, który na dzień 1 stycznia 2022 roku prowadzi, albo jest zobligowany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej ma obowiązek umożliwienia klientom zapłaty za towary i usługi za pośrednictwem płatności bezgotówkowych. W tym zdaniu są jednak słowa klucze. Nadal będzie przecież obowiązywała możliwość płatności gotówką. W praktyce nie mamy tylko możliwości powiedzenia klientowi, że nie można u Nas zapłacić bezgotówkowo. Czy zatem mamy konieczność zakupu terminala płatniczego od 1 stycznia ? Nie koniecznie ! Bezgotówkowo tzn. również przy użyciu BLIKA czy przelewu. Idąc dalej, jeśli umożliwimy klientowi wykonanie przelewu elektronicznego, to również wypełnimy ten wymóg.

Inaczej ma się sprawa od 1 lipca 2022. Kasy fiskalne muszą synchronizować się z terminalami płatniczymi. Na chwilę obecną nadal nie ma konieczności zakupu terminalu, bo skoro go nie masz (bo używasz np. blika) to nie masz co synchronizować. Jednak pewnie ten przepis zostanie zaktualizowany i zakup terminala może być po 1 lipca nieuchronny. Ale zobaczymy. Na razie nie ma co się bać. Nadmieniam, że można liczyć na ulgi, niwelujące koszty zakupu i obsługi terminala.

A co jeśli nie wypełnimy obowiązku ? Oprócz braku możliwości przyspieszonego zwrotu podatku VAT i braku możliwości rozliczania się kwartalnie, za brak umożliwienia klientom płacenia bezgotówkowo grożą nam dotkliwe kary pieniężne – 5000 zł. To jednak nie wszystkie zmiany dla przedsiębiorców w 2022 roku.

Firma a ZUS w 2022 roku

Nowy rok to duże zmiany w składkach ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje uruchomić specjalny kalkulator, który umożliwi samodzielne obliczenie składek. Kalkulator dostępny będzie na stronie www.zus.pl w drugiej połowie stycznia 2022 roku (wtedy będzie znane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku).

Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na etacie i jego wynagrodzenie nie jest niższe od najniższego (przypominam, że w 2022 roku jest to kwota 3 010 zł brutto) to nadal nie musi opłacać składek społecznych. Jak chce to oczywiście możesz 😛 Nadal jednak taki przedsiębiorca będzie musiał opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne – i to po nowemu. Składka zdrowotna obliczana jest w zależności od wybranej przez zleceniodawcę formy opodatkowania, o czym piszę w materiale dotyczącym Polskiego Ładu.

Okazuje się jednak, że nie każdy przedsiębiorca pracujący na etapie musi taką składkę zdrowotną płacić. Zwolnieni z tego obowiązku są właściciele działalności spełniający łącznie poniższe warunki:

  • jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego jest nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu pierwszego stycznia danego roku,
  • uzyskują dodatkowe przychody z tytułu działalności w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

W 2022 roku wzrasta maksymalny limit miesięczny, ograniczający podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Maksymalna podstawa wymiaru tej składki nie będzie mogła przekroczyć miesięcznie kwoty 14 805 zł. Wzrasta także roczna podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podlegająca ograniczeniu do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Co to oznacza ? Wyższa składka chorobowa, ale i wyższe ewentualne świadczenie chorobowe. Wyższy o ok. 20 000,00 zł będzie również próg poboru opłat składek emerytalnych, rentowych i FEP.

Od 2022 roku nie będzie można również wybrać karty podatkowej, jako formy opodatkowania. Przedsiębiorcy którzy wybrali taką formę przed nowym rokiem zachowają możliwość rozliczania się na karcie.

Zmiany dotyczą również naliczania amortyzacji od środków trwałych wprowadzanych do majątku firmy. Od 2022 roku wartość takiego środka trwałego np. samochód będzie liczona nie od wartości nabycia, ale wartości rynkowej. Aby tego uniknąć warto jest wprowadzić taki środek trwały jeszcze w 2021 roku. Od stycznia akceptować już trzeba spadek jego wartości, a tym samym mniejsze odpisy amortyzacyjne.

Pozostałe zmiany dla przedsiębiorców w 2022 roku

W ramach Polskiego Ładu mamy szereg zmian wpływających na leasing w firmie. Jeżeli leasingujesz auto i chcesz go wykupić i przenieść go do majątku prywatnego – musisz zapłacić podatek dochodowy i VAT 😥 To nie koniec. Jeżeli chciałbyś sprzedać to auto, to aby uniknąć opodatkowania musisz poczekać aż 5 lat (licząc od daty ostatniej daty leasingu) – a nie jak jest teraz 6 miesięcy.

Jeżeli rozliczasz się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i rozliczasz się samodzielnie to warto pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2022 obowiązują nowe wzory ewidencjonowania przychodów, który uwzględnia nowe stawki ryczałtu:

nowy wzór ewidencji przychodów dla ryczałtu w 2022 roku (pobierz)

Z 9 031 000 zł do 9 188 000 zł wzrośnie w 2022 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika PIT i CIT. To ważne m.in. z punktu widzenia amortyzacji środków trwałych w firmie. Dodatkowo w 2022 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2021 roku, nie przekroczą kwoty 9 188 200 zł.

Polski Ład odwraca również odpowiedzialność za tzw. „pracę na czarno”. Dotychczas pracownik był współodpowiedzialny za wykrycie takiego procederu, przez KAS czy PIP. W tym momencie pełną odpowiedzialność za zatrudnianie „na czarno”, lub wypłatę części wynagrodzenie „pod stołem” ponosi pracodawca! Po wykryciu takiego  procederu pracodawca będzie musiał opłacić w całości wartość składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń pracujących bez umowy lub/i wynagrodzeń pod stołem. Ponadto, wynagrodzenie i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu. Z jednej strony jest to próba walki z szarą strefą, ale też z nieuczciwą konkurencją, która często poprzez ten proceder ma pewną przewagę na rynku.

Mam nadzieję, że naświetliłem Ci najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2022 roku. Doświadczenie biznesowe nauczyło mnie jednak, że wprowadzana zmiany mogą podlegać nowelizacjom, dlatego warto monitorować czy opisane zmiany są aktualne. Będę się starał aktualizacjach tą stronę, dlatego warto do niej zaglądać. Do czego zachęcam. Warto również kliknąć w dzwoneczek, wtedy przeglądarka poinformuje Cię o zmianie na stronie!

michał szafrański

Udanego dnia
Michał Szafrański
 

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, polub stronę na Facebooku i udostępnij info znajomym …

Autor 

Pasjonat Internetu i przedsiębiorczości. Pomagam firmom sprzedawać więcej w Internecie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *