Tag: wycinka drzew

Wniosek: wycinka drzew

Autor: Michał Szafrański
W odpowiedzi na poruszane przez mieszkańców, podczas zebrania wiejskiego sprawy różne, w dniu 13 sierpnia  złożyłem wniosek do Urzędu Gminy. Zwróciłem się z prośbą o częściową wycinkę drzew przy wylocie