Kategoria: Radny Rady Miejskiej

Wakacyjne spotkanie na PCKR

Autor: Michał Szafrański
W poniedziałek, 8 sierpnia miałem przyjemność odwiedzić młodych uczestników zajęć wakacyjnych, organizowanych przez PCKR Włoszczowa. Były medale, prezentacja entuzjastycznie przyjętej przez dzieci boccii oraz wiele radosnych uśmiechów najmłodszych, adeptów aktywnego

Bezpieczne żniwa

Autor: Michał Szafrański
Rozpoczęły się tegoroczne żniwa. W tym miejscu niezwykle ważne jest uczulenie mieszkańców na niebezpieczeństwa jakie towarzyszą ciężkiej pracy na roku. Warto wziąć pod uwagę ponadczasowy apel Okręgowego Inspektora Pracy w

17 sesja Rady Miejskiej

Autor: Michał Szafrański
29 czerwca 2016 odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie. Podejmowaliśmy Uchwały dotyczącego m.in. udzielenia absolutorium Burmistrzowi, ostatecznego zatwierdzeniu nowych przystanków na terenie gminy, uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku. We

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Autor: Michał Szafrański
Dziś wybrałem się w teren, aby ocenić ewentualne szkody po ostatnich wzmożonych opadach deszczu. „Próbę wody” dosyć dobrze wytrzymał mostek w kierunku Wymysłowa (na którym wymieniono nawierzchnię oraz oczyszczono koryto

Walne Zebranie LGD Region Włoszczowski

Autor: Michał Szafrański
We wtorek 7 czerwca odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski. Jako przedstawiciel Rady Miejskiej we Włoszczowie zapoznałem się ze strategią i planem finansowania projektów LGD na lata

16 sesja Rady Miejskiej

Autor: Michał Szafrański
Dziś odbyła się 16 sesja Rady Miejskiej, na której głosami większości radnych podjęto decyzje o budowie ponad 8 kilometrów dróg w Gminie Włoszczowa (przy znaczącym udziale środków z Programu Rozwoju

74 rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Autor: Michał Szafrański
W dniu wczorajszym stanęliśmy, aby oddać hołd bohaterom narodowym w 74 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 72 rocznicę opanowania Włoszczowy przez oddział majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”.

Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

Autor: Michał Szafrański
Uroczysta Msza Święta, kwiaty pod symboliczną mogiłą katyńską i patriotyczna akademia w Domu Kultury (którą w tym roku przygotowali uczniowie z Kurzelowa) – tak uczciliśmy kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej i

Program 500+ na dziecko – POMOC

Autor: Michał Szafrański
Od dnia 1 kwietnia 2016 roku startujemy Program 500+. Wnioski można składać do 1 lipca. Wniosek będzie można pobrać w: szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Włoszczowa, siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we

Wizyta na drodze do Rząbca

Autor: Michał Szafrański
W odpowiedzi na wniosek kierowany do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie (przyp. z dnia 29 lutego 2016 Drzewa przy drodze w kierunku Rząbca) oraz w nawiązaniu do apeli i rozmów z