Tarcza antykryzysowa a firma, to pewnie najczęściej wpisywana w czasach panującego zagrożenia fraza przez właścicieli mikro działalności i nie tylko. W artykule będę starał się przekazywać, jakie rozwiązania niesie ze sobą Tarcza Antykryzysowa. Jak informuje rząd tarcza ma być dostosowywana do aktualnej sytuacji, z pewnością będzie aktualizowana. Dlatego polecam zaglądanie do artykułu, co jakiś czas i jego odświeżanie.

Tarcza antykryzysowa a firma : ZUS

Po analizie zapisów samej Ustawy i pakietu ustaw związanych z tzw. tarczą antykryzysową, swoje pytania i wątpliwości postanowiłem wyjaśnić (jak zawsze) u źródła. W tarczy antykryzysowej znajduje się wiele odniesień m.in do zwolnień, odroczeń i dopłat.

W telefonicznej kolejce do informacji do ZUSu byłem … 149, ale potwierdziłem sobie i Wam pewne dane i mechanizmy.

tarcza antykryzysowa a firma

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące dla mikroprzedsiębiorców (zgłoszonych w CEiDG, z wyłączeniem spółek) należy Ci się jeśli:

  • prowadzisz swoją działalność od 1 lutego 2020 roku,
  • prowadzisz firmę sam/a lub zatrudniasz do 9 pracowników,
  • przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczył 15 681,00 zł (czyli 300-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto) UWAGA: dla mikroprzedsiębiorców którzy zatrudniali, od 29 lutego 2020 maksymalnie 9 pracowników limit przychodów został zniesiony,
  • musisz złożyć wniosek RDZ do ZUS.

Przykład: 1

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą samodzielnie. W marcu Pan Jan wygenerował sprzedaż na kwotę 10 000,00 zł, a koszty na poziomie 6 000,00 zł.

W kontekście możliwości zwolnienia z 3-miesięcznego opłacenia składek ZUS, interesuje Nas tylko kwota 10 000 zł, a nie dochód Pana Jana. W tym przypadku 10 000,00 zł < 15 681,00 zł, więc Pan Jan może ubiegać się o zwolnienie.

Dla wszystkich zdecydowanych na zwolnienie lub odroczenie płacenie składek ZUS, ważna jest informacja o tym, że zwolnieniu podlegają wszystkie składki (ze składką zdrowotną włącznie) i przez okres zwolnienia nadal jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Wniosek RDZ wygląda mniej więcej tak:

Aby skorzystać ze zwolnienia wystarczy wysłać wniosek RDZ do ZUS:

Nie będę się rozpisywał o odroczeniu składek, bo według mnie to nie jest optymalne rozwiązanie. Mikroprzedsiębiorcy potrzebują wsparcia bezzwrotnego i poczucia bezpieczeństwa w kwestii ubezpieczeń. Ale z uwagi na fakt, że ze zwolnienia z płacenia, nie skorzysta każda firma, odroczenie może być sposobem. UWAGA: Wniosek o odroczenie składek jest inny niż powyżej i możesz go pobrać tutaj, w wersji edytowalnej.

Tarcza antykryzysowa : Świadczenie postojowe

Kolejne ważne świadczenie, z którego mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy, to świadczenie postojowe. Jest to wsparcie w kwocie od 1 299,99 zł (gdy rozliczasz się na podstawie karty podatkowej i jest zwolniony z VAT) do 2 080,00 zł 💸 (pozostałe formy opodatkowania). Warunkiem jest również korzystanie z jednego tytułu ubezpieczenia. Dodatkowo mogą z niego skorzystać mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Ważna jest też granica przychodów skorzystania z tego wsparcia, która wynosi 15 595,74 zł. Poza tym, aby skorzystać ze świadczenia przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku musi być, co najmniej 15% niższy od miesiąca poprzedniego. Spokojnie, już wyjaśniam na przykładzie.

Przykład 2

Pan Jan osiągnąć w lutym 2020 przychód w wysokości 10 000 zł, w marcu 2020 jego przychody spadły do 6 000 zł. Kiedy i czy Pan Jan może złożyć wniosek o świadczenie postojowe.

Pan Jan może złożyć wniosek już w kwietniu. Ponieważ spadek przychodów w marcu, względem lutego był większy od 15%, a przychody Pana Jana nie przekroczyły kwoty 15 595,74 zł.

Wnioski, analogicznie jak w przypadku wniosku o zwolnienie z zapłaty ZUS, możemy składać za pośrednictwem platformy PUE ZUS, na druku RSP-D. Druk w wersji papierowej można pobrać tutaj.

Tarcza antykryzysowa a Firma : Podatki

Bardzo bardzo ważne. Jeżeli skorzystasz ze zwolnienia składek ZUS i ich nie zapłacisz, nie będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego, z tytułu ich płacenia i wliczyć sobie w koszty części tych składek. Dlatego jeżeli w kwietniu osiągniesz dochód i skorzystałeś ze zwolnienia, musisz się liczyć z wyższą kwotą podatku do zapłaty. Ze zwolnienia płacenia składek ZUS, najbardziej efektywniej skorzystają bowiem przedsiębiorcy, którzy nie osiągną przychodu. Nie zapłacą ani ZUS, ani podatku.

Przykład 3

Pan Jan złożył wniosek o zwolnienie z konieczności opłacenia składek ZUS przez 3 miesiące. Nie zapłacił więc składki za marzec w wysokości 1 431,48 zł, do kwietniu osiągnął dochód 2 000 zł (Przychody 5 000 zł, koszty 3 000 zł). Ile w takiej sytuacji zapłaci podatku i ile zyska na zwolnieniu ze składek ZUS, 1 431,48 zł ?

Okazuje się, że nie do końca. Obliczając „na piechotę” Pan jak zapłaci o ok. 312 zł więcej podatku dochodowego, w stosunku do tego co płaciłby nie będąc zwolniony Zysk dla Pana Jana z takiej operacji to około 1 200 zł (1431,48 zł – 312 zł).

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki – Benjamin Franklin

Jaką więc podatkową pomoc, przewiduje tarcza antykryzysowa, w kwestii podatkowej ? Zmiany w podatkach, w związku z obecną sytuacją reguluje art. 4 Ustawy z 2020 poz. 568. Postanowiłem się skupić na najważniejszych kwestiach.

Dodatkowe narzędzia wsparcia Tarczy antykryzysowej

W ramach tarczy antykryzysowej mikrofirma może skorzystać dodatkowo z:

  • pożyczka z Funduszu Pracy w wysokości 5000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy (dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili założyli swoje działalności przed dniem 1 marca 2020 r. Formularze i sposoby składania znajdziesz na stronach internetowych właściwego dla przedsiębiorcy Urzędu Pracy. W momencie kiedy, przedsiębiorca zadeklaruje że nie zamknie działalności pożyczka zostanie umorzona.
  • dofinansowanie zatrudnienia,
  • uelastycznienie czasu pracy,
  • przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych oraz obowiązków dla przedsiębiorców.

Kolejna forma wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, samozatrudnionych, ściśle uzależniona od spadku obrotów w okresie światowego zagrożenia. Z dodatkowych środków możesz skorzystać jeżeli Twoje obroty (zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług) w dwóch kolejnych miesiącach 2020 roku spadły, w stosunku do dwóch kolejnych miesięcy 2019, o minimum 30%. Szczegóły i wzory umowy i wniosku poniżej:

Jeżeli masz chociażby jednego pracownika, to możesz ubiegać się o dodatkowe wsparcie na pokrycie części jego wynagrodzeń. Wsparcie uzależnione jest od wysokości spadku obrotów w tym roku, a wsparciem można objąć każdego pracownika. Powyższe wnioski składamy do Powiatowego Urzędu Pracy, dodatkowe zasady i wzory wniosków poniżej:

Kalkulator, o którym mówi wniosek można pobrać tutaj.

Tarcza antykryzysowa to dokument, który z pewnością będzie się zmieniał. Warto zatem odświeżać tę stronę i śledzić aktualności na www.gov.pl, gdzie znajdziesz stosowne linki, wnioski i sposoby na skorzystanie ze wsparcia.

Najczęściej zadawane pytani i odpowiedzi znajduje się poniżej. Możecie też dodawać swoje pytania w komentarzach.

Tarcza antykryzysowa: Pytanie i odpowiedzi

Aby skorzystać z zwolnienia z płatności ZUS na 3 miesiące, Twoje przychody nie muszą się zmniejszyć tak drastycznie, ale nie mogą przekroczyć kwoty 15 681,00 zł
Rekomenduje takie rozwiązanie. Należy jednak posiadać aktywny profil w ZUS PUE
Wniosek o zwolnienie z ZUS obejmuje marzec, kwiecień, maj
W chwili kiedy dzieci uczą się w domu, a przedsiębiorca ma dodatkowo trudną z sytuacji może skorzystać z zasiłku. Jednak nie obraźcie się, tak jak w kolejce z konsultantem ZUS w sprawie firm byłem 145, tak w sprawie indywidualnej 493. Polecam telefon pod 22 290 87 01
Zgodnie z Ustawą jeśli mikroprzedsiębiorca przekroczył kwotę 15 681,00 złotych przychodu (nie mylić z dochodem) nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, ze składek za ten miesiąc.
Tak. Przy wniosku o zwolnienie należy w tym przypadku zaznaczyć odpowiedni punkt.
Dynamika zmian w przepisach sprawia, że nie możemy być pewni, czy w sytuacji w jakiej znalazła i działa Nasza firma należy się wsparcie. ZUS oczywiście może rozpatrzyć Nasz wniosek negatywnie. Ale w przypadku, gdy po przeanalizowaniu chociażby tego materiału uznajesz, że Twoje firma spełnia kryteria - SKŁADAJ WNIOSKI. Niczym nie ryzykujesz. Oczywiście składaj wnioski, kiedy spełniasz te podstawowe warunki, ale nie składaj jeśli z góry wiadomo, że ich nie spełniasz.
Wniosek o zwolnienie z opłat składek można składać do 30 czerwca 2020 r. Wnioski o wsparcie postojowe można składać do 3 miesięcy od ogłoszenia końca pandemia COVID-19 w Polsce.
Aktualnie nie ma wytycznych w tym temacie. ZUS rekomenduje, aby jeżeli tylko spełniamy warunki wysyłać wnioski o wszystkie możliwe formy wsparcia.
Niestety. W takiej sytuacji, nie możesz ubiegać się za środki za marzec. Ewentualnie za kwiecień i maj, jeśli oczywiście w kwietniu spełnisz warunki.
Możliwe jest jeszcze jednorazowe Świadczenie postojowe (Druk RSP-D), w momencie kiedy firma nie zatrudnia pracowników, w chwili kiedy przychód z miesiąca za który chcemy je otrzymać był niższy o 15% od miesiąca poprzedniego i nie przekroczył 15 595,74 zł
Przychody każdy poświadcza na zasadzie oświadczenia. Przypominam, że składanie fałszywych oświadczeń podlega karze.
W takim przypadku można ubiegać się o zwolnienie z płacenia ZUS oraz Przestoju Ekonomicznego i Ograniczenia czasu pracy (Wojewódzki Urząd Pracy). Dodatkowe środki w przypadku przestoju albo wyraźnego ograniczenia produkcji. Uzależnione od spadku obrotów w stosunku do 2019 roku. Dodatkowo można skorzystać z pożyczki 5000 zł, która zostanie umorzona jeśli zagwarantujesz, że nie zmniejszysz
Wśród propozycji, które nie wiadomo kiedy wejdą w życie znalazło się: m.in. rozszerzenia ulg składek ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób. Projekt zakłada zwolnienie połowy należnych składek. Jeśli przepisy nie wejdą w życie do 15-tego kwietnia czyli do jutra to sposobem może być wniosek u umorzenie na 3 miesiące, a potem wniosek o zwolnienie z opłat 🙂 Warunkiem do skorzystania ze zwolnienia musi być dodatkowo wyjaśnienie potwierdzająco, że to właśnie Koronawirus był powodem wpadnięcia w kłopoty biznesowe. Dodatkowo nowa wersja Tarczy obejmuje wsparcie dla rolnika w wysokości 1300 zł (w przypadku kiedy rolnik będzie musiał się poddać kwarantannie, albo nadzorowi epidemiologicznego)
Możesz zaglądać na bloga michalszafranski.pl, gdzie będę starał się aktualizować materiały związane m.in. z tarczą antykryzysową. Znajdziesz tam materiały na temat tak teraz ważnych sposobów na zwiększenie sprzedaży w internecie, ale nie tylko. Dlatego serdecznie Cię zapraszam. Dodatkowo warto odwiedzić stronę gov.pl i zakładkę Tarcza antykryzysowa z podziałem na poszczególne grupy odbiorców wsparcia. Możesz pytać w ZUS i swoim Urzędzie pracy. Ale proszę Cię, przynajmniej na razie zadzwoń #zostanwdomu

michał szafrański

Udanego dnia
Michał Szafrański
 
Zachęcam do dyskusji na temat prowadzenie firmy i tarczy antykryzysowej w komentarzach… Pomóż mi i wszystkim przedsiębiorcom w tworzeniu jednej strony z praktycznymi radami. Przyłącz się do rozwijania tego materiału.

Autor 

Pasjonat Internetu i przedsiębiorczości. Pomagam firmom sprzedawać więcej w Internecie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *