Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, to powinno Cię zainteresować co to jest PPK ? Zbliżają się bowiem ważne daty, w których mikroprzedsiębiorca musi podjąć decyzje o PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Bez względu na to, czy Twoi pracownicy chcą w tym uczestniczyć czy nie. O tym kogo dotyczy PPK, gdzie i jak się do niego zgłaszać i jak z niego zrezygnować. Tego dowiesz się z dzisiejszego materiału.

Co to jest PPK i jakie są jego zasady ?

Środki, które odkładają się na koncie stanowią sumę środków potrącanych z wynagrodzenia pracownika, przekazywanych przez pracodawcę i państwo. Podzielę się teraz odpowiedziami na pytania, które zadałem – jak zwykle – u źródła. Pozwól, że odniosę się do zasad obowiązujących dla mikroprzedsiębiorców (o to reguły uczestnictwa dla małych, dużych i pozostałych firm zapytaj, korzystając z linka poniżej). Pierwsze pytanie dotyczyło tego, kto jest zobowiązany do udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych ? Okazuje się, że każdy przedsiębiorca, zatrudniający pracowników, w tym mikroprzedsiębiorca musi podjąć decyzje co do PPK. No właśnie. I nie ma tutaj znaczenia to czy zatrudniasz na umowę o pracę, czy umowę zlecenie. Jak dowiedziałem się, po konsultacji z oficjalnym serwisem programu www.mojeppk.pl, każdy pracownik który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, w wieku od 18 do 55 są zapisani do PPK automatycznie. Pracownicy w wieku 55-70 lat, dołączają do PPK wyłącznie na swój wniosek. I co dalej ? Pracownik może pozostać w PPK lub z niego zrezygnować.

Zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych

W skrócie PPK to fundusz, który tworzony jest przez pracownika, pracodawcę i państwo w odpowiednich proporcjach, zależnie od Twojego wynagrodzenia:

  • Pracownik : wpłata 2 % plus dobrowolna wpłata do 2 % wynagrodzenia brutto,
  • Pracodawca : wpłata 1,5 % plus dobrowolna wpłata do 2,5 % wynagrodzenia brutto,
  • Państwo : Wpłata powitalna 250 zł (jednorazowa) oraz 240 zł rocznej dopłaty.

Z punktu widzenia pracownika, aby pozostać w PPK nie musi robić nic (jeżeli mieścisz się o powyższej grupie wiekowej). Wystarczy bowiem wola pracownika o pozostaniu. Co w takim przypadku musi zrobić mikroprzedsiębiorca ? Otóż, dla mikroprzedsiębiorców, daty graniczne na 2021 rok prezentuję poniżej:

  • najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. – podpisać umowę o zarządzanie PPK,
  • najpóźniej do 10 maja 2021 r. – podpisać umowę o prowadzenie PPK.

Przed tym terminem należy zgłosić się do jednej z uprawnionych instytucji finansowych, ich lista znajduje się na stronie www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html, aby zawrzeć stosowne umowy. Należy pamiętać o tym, że jeżeli tylko jeden pracowników spośród np. 8 zatrudnionych wyrazi chęć uczestniczenia w programie należy podpisać umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK. Poniższy przykład pokazuje bliżej co to jest PPK w praktyce.

co to jest ppk

Przykład:

Pan Karol jest mikroprzedsiębiorcą. Zatrudnia dwóch pracowników: Pana Waldka (39 l.) i Panią Dorotę (29 l). Oboje zarabiają po 2800 zł brutto/miesięcznie. Pan Waldek chciałby przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, Pani Dorota zdecydowała się z niego zrezygnować. W tym celu Pani Dorota dostarczyła Panu Karolowi Deklaracje o rezygnacji. Dla niej sytuacja jeśli chodzi o wynagrodzenie się nie zmieni. Z pensji Pana Waldka zostanie potrącona kwota 56 zł. Dodatkowo zaliczka na podatek dochodowy jest potrącana z wynagrodzenia Waldka i wynosi 7 zł.

Pan Karol, jako właściciel firmy  ze swojej strony dopłaca na konto w PPK dodatkowo 42 zł miesięcznie. 

Jak zrezygnować z PPK ?

 

Jeżeli pracownicy nie wyrażają chęci przystąpienia do PPK to mogą z niego zrezygnować. Jak ? Pamiętaj, że jeżeli Twoi pracownicy są grupie grupie wiekowej od 18 do 55 lat to są zapisani z automatu. Aby zrezygnować zatem, muszą wypełnić, złożyć i podpisać Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Taką deklaracje należy złożyć u pracodawcy do dnia 23 kwietnia 2021 r. Pracodawca nigdzie jej nie wysyła, a jedynie przechowuje w dokumentach. Deklaracje można pobrać poniżej:

Należy jednak pamiętać, że jeżeli tylko jedne z wielu pracowników nie dostarczy do pracodawcy takiej deklaracji to należy uznać, że nie rezygnuje i przedsiębiorca musi podpisać umowy o zarządzaniu i prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK: Pytania i odpowiedzi

Wpłaty finansowane przez pracodawcę - zarówno podstawowe, jak i dodatkowe - stanowią przychód uczestnika PPK z tytułu zatrudnienia (por. art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Z tego względu należy od nich naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową.
Pracodawca zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w jej imieniu jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.
Uczestnik PPK środki w formie zwrotu może wypłacić w dowolnym momencie. Nie ma minimalnego okresu wpłat, by wypłacić środki w tej formie. W przypadku wypłaty w formie zwrotu, cel wypłaty nie jest istotny.
Uczestnik PPK w przypadku wypłaty w formie zwrotu otrzymuje: 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych oraz 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych. W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone środki można wypłacić przed 60 rokiem życia bez ww. potrąceń: w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu); oraz w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę budynku mieszkalnego lub zakup mieszkania, ale tylko przed ukończeniem przez uczestnika 45 r.ż. (do 100 % środków, z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat). W przypadku złożenia przez uczestnika PPK wniosku o zwrot środków (wypłatę zgromadzonych oszczędności przed 60 r.ż.), przed dokonaniem zwrotu instytucja finansowa dokonuje potrącenia 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i przekazuje je na rachunek wskazany przez ZUS. Informacja o tej kwocie jest ewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS. Środki pochodzące z dopłat od Państwa są zwracane w całości do Funduszu Pracy. Ponadto, uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia podatku od zysków kapitałowych przypadających na zwracane mu środki. Uczestnik PPK otrzymuje zatem: 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych oraz 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych. Podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) jest naliczany wyłącznie od zysku wypracowanego przez instytucję finansową, nie od całości środków.

michał szafrański

Udanego dnia
Michał Szafrański

Spodobał Ci się ten materiał i okazał się dla Ciebie pomocny ?! Chcesz, abym publikował częściej i więcej … Zapraszam do wsparcia projektów pomocy marketingowej dla mikroprzedsiębiorców i edukacji finansowej dzieci i młodzieży…

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, polub stronę i udostępnij info znajomym …

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Autor 

Pasjonat Internetu i przedsiębiorczości. Pomagam firmom sprzedawać więcej w Internecie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *