Dociera do mnie wiele zapytań o dotacje z urzędu pracy. Nie ukrywam, że moja działalność została założona przy wsparciu dotacji. Dzisiaj wiele działań i środków ukierunkowanych jest na przedsiębiorczość i pobudzanie zatrudnienia. Dotacje na założenie firmy w województwie świętokrzyskim i nie tylko, to dobry kierunek dla osób, które myślą o własnej firmie.

Kto może ubiegać się o dotacje z Urzędu pracy

O dotacje z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, poszukujące pracy. W przypadku dużej ilości wniosków premiowane są pewnie osoby, których sytuacja na rynku pracy jest szczególna (np. osoby długotrwale bezrobotne, czy niepełnosprawne). Ale spokojnie statut bezrobotnego powinien wystarczyć. Przecież liczy się pomysł, dobrze oszacowany kosztorys i realna kalkulacja przychodów i kosztów.  Jeśli chodzi o czas pozyskiwania dotacji, to większość z moich klientów założyło swoją firmę w przeciągu 30 dni od złożenia wniosków.

dotacje z urzędu pracy
Urząd Pracy we Włoszczowie. Można ubiegać się o dotacje na założenie działalności.

Co prawda zgłaszają się do mnie osoby mieszkające w województwie świętokrzyskim, ale mechanizm w pozostałych częściach kraju jest podobny. Może się zmieniać jednak:

 • wielkość przyznanych środków (z uwagi na liczbę chętnych),
 • czas weryfikacji wniosków itp.

Czy tylko dotacje z Urzędu Pracy ?

Aktualna perspektywa środków unijnych jest ukierunkowana na pobudzanie przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia. Osoba bezrobotna w kwestii dotacji nie jest jednak skazana tylko na wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy. Cyklicznie wybrane podmioty realizują na terenie kraju, przy współudziale Wojewódzkich Urzędów i Pracy i Środków Unijnych projekty, które oprócz jednorazowego wsparcia oferują również tzw. środki pomostowe (czyli comiesięczne środki na pokrycie kosztów np. ZUS, materiałów biurowych, rachunek telekomunikacyjny, koszty księgowe, czy marketingowe – z reguły przez okres 6 miesięcy). Dodatkowo w ramach wsparcia znajdują się spotkania z prawnikiem czy księgowym. Wszystko wydaje się atrakcyjniejsze niż oferta „pośredniaka”, jednak jeśli nie chcesz czekać i nie chcesz zmagać się z kilkudziesięcioosobową konkurencją w walce o środki, polecam skorzystanie z oferty Urzędu Pracy.

Na co mogę przeznaczyć dotacje z Urzędu pracy ?

Kwota 25 000 jest i duża i mała. Wszystko zależy od rodzaju biznesu. Istnieją pewne ograniczenia, które trzeba uwzględnić podczas tworzenia budżetu. Poznaj kilka z nich:

 • na samochód możesz wydać maksymalnie 6 000 zł (należy jednak pamiętać, aby dostarczyć do urzędu wydruk dokumentujący cenę nowego samochodu oraz min. 3 oferty samochodów używanych wraz z uzasadnieniem zakupu samochodu używanego),
 • zakup nowego komputera nie może przekraczać kwoty 3 500 zł brutto – możemy wnioskować o jeden komputer wraz z oprogramowaniem
 • na remont, adaptacje i dostosowanie pomieszczenia, możesz przeznaczyć maksymalnie 20 % dotacji (czyli biorąc pod uwagę kwotę 25 000 zł to 5 000 zł). Pamiętaj, że możesz jedynie wydać na remont pomieszczenia, a nie na jego budowę.
 • nie ma wskazania procentu dotacji przeznaczonego na maszyny, narzędzia czy urządzenia wykorzystywane w działalności,
 • na towar handlowy można przeznaczyć 40% dotacji,
 • na surowce zużywalne (np lakiery w zakładzie kosmetycznym) możemy przeznaczyć 30% dotacji.
Wnioski o dotacje z urzędu pracy

Co musisz mieć, albo zrobić, aby wypełnić wniosek o dotacje z urzędu pracy ? Moi klienci, pytają raczej o to „jakie dane mam przygotować, abym opracował taki wniosek”. Tak czy siak do poprawnego sporządzenia musisz posiadać (kolejność nieprzypadkowa):

 • pomysł na biznes – bez pomysłu raczej nie zaczniemy. Biznes to nie zabawa, a Twój podpis pod wnioskiem o dotacje to deklaracja prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy.
 • budżet – opracuj budżet. Pomyśl co będzie Ci potrzebne do rozpoczęcia działalności. Wyceń wszystkie potrzebne zakupy (np. z wykorzystaniem Internetu). Wyszło za dużo ? Poszukaj dłużej tańszych zamienników lub alternatyw. Wyszło mniej – zastanów się, o co możesz uzupełnić listę wydatków. W przypadku maszyn i urządzeń napisz do czego konkretnie będą wykorzystywane w Twoim biznesie (tzw. jedno zdanie uzasadnienia danego wydatku). Osoba oceniająca wniosek musi mieć pewność, że konstruując budżet wybrałeś najkorzystniejsze oferty. Dlatego wydrukuj proszę (albo prześlij linki) do ofert produktów wybranych oraz ofert konkurencyjnych,
 • co do samego wniosku to potrzebne są dane teleadresowe (adres, PESEL, NIP (jeśli posiadasz), telefon, e-mail (jeśli posiadasz),
 • udokumentowane doświadczenie (świadectwa pracy (jeśli posiadasz), świadectwa ukończenia szkół i/lub uczelni, zaświadczenie o odbytych kursach i szkoleniach kierunkowych (czyli związanych z pomysłem na Twój biznes – jeśli posiadasz),
 • numer konta bankowego i nazwa banku
 • musisz mieć siedzibę. Jeśli jesteś właścicielem lokalu, w którym planujesz siedzibę – bardzo dobrze. Jeżeli nie i np. mieszkasz w domu rodzinnym, konieczne będzie podpisanie umowy z właścicielem lokalu na nieodpłatne użyczenie lokalu np. pokoju.
Co jeszcze musisz przygotować, aby wypełnić wniosek o dotacje z urzędu pracy ?
 • jeśli posiadasz firmy lub osoby prywatne, które mogłyby napisać deklaracje lub listy intencyjne w stylu: W przypadku założenie działalności przez Pana/Panią X Y, zamierzam podjąć z nim/nią współpracę handlową. Jeżeli masz taką firmę, albo osobę – super i naprawdę wystarczy kilka zdań
 • co wiesz o swojej konkurencji ? Czy znasz nazwy i adresy swoich rynkowych konkurentów i znasz ich ofertę. Pomyśl w czym możesz osiągnąć przewagę rynkową.
 • informacje i oświadczenia o dochodach poręczycieli
 • oszacuj prognozowane przychody i koszty, zarówno miesięczne jak i w skali roku. Określ jednostkową cena za produkty lub usługi liczbę miesięcznej sprzedaży. Wartość średnio miesięcznych przychodów i kosztów, pozwoli zaproponować optymalną formę opodatkowania. Możesz również skorzystać z kompleksowych usług księgowych
pisanie wniosków o dotacje
Pisanie wniosków o dotacje z Urzędu pracy

Czemu zatem założyć działalność z dotacji z urzędu pracy ? Jeśli ktoś chce założyć firmę i ma jeszcze wątpliwości to mimo wszystkich formalności, lepiej chyba mieć 25 000 zł niż ich nie mieć i odmówić sobie czegoś, czy tym bardziej zadłużać się, aby spróbować swoich sił na rynku.

Dotacje z PUP : Pytania i odpowiedzi

Teoretycznie musisz być osobą pełnoletnią. Jednak kluczowa jest granica między 29 a 30 rokiem życia. Pamiętać aby skorzystać z prawidłowego formularza, a tym samym formularza wniosku dla osób do 29 i powyżej 30 roku życia.
Oczywiście. Pamiętaj jednak, aby dołączyć do wniosku Umowę o nieodpłatny użyczeniu lokalu. Pamiętaj o zgłoszeniu faktu przeznaczenia części mieszkania lub domu pod działalność gospodarczą do Urzędu Gminy.
Do poręczenia dotacji wymaganych jest 2 poręczycieli, osiągających minimum 2 700 zł (netto) - "na rękę" dochody / miesięcznie - każda. Wiem poręczyciela nie może jednak przekraczać 70 lat. Może to być: osoba pracująca, osoba prowadząca własną działalność oraz emeryt. Należy pamiętać, że jeżeli poręczyciel spłaca kredyt lub pożyczkę to miesięczna rata takiego zobowiązania pomniejsza jego średniomiesięczne dochody. Poręczyciele muszą być również obecni w Powiatowym Urzędzie Pracy z chwili podpisania umowy dotacji.
Małżonek może być poręczycielem tylko w sytuacji, kiedy małżeństwo posiada rozdzielność majątkową. W przypadku jej braku małżonek może być jedynie dodatkowo trzecim poręczycielem.
Nie, ale z doświadczenia wiem, że osobą które podczas rejestracji jako osoba bezrobotna mówią wprost, że będą się starać o dotacje nie robi się problemów i nie poddaje złośliwie oferty pracy. Dlatego moja rada - powiedz o chęci złożenia wniosku o dotacje wprost.
Nie pomylę się jak odpowiem - to zależy od urzędu 🙂 Z doświadczenia klientów mogę powiedzieć, że średni czas od złożenia wniosku do podpisania umowy to 30 dni.
Po podpisaniu umowy w Urzędzie pracy, mamy 30 dni na założenie działalności (z reguły po podpisaniu umowy pieniądze trafiają na konta bardzo szybko, a założenie firmy to jeden dzień). Następnie mamy 40 dni na rozliczenie się z wykazanych we wniosku i zakupionych NA FIRMĘ towarów, maszyn, materiałów i usług.
Niestety. W marach dotacji można zakupić tylko jeden komputer, którego wartość nie przekracza 3 500 brutto. Analogicznie do tego komputera może zakupić jeden zestaw oprogramowania.
Niestety nie można kupić w ramach dotacji na założenie działalności gospodarczej ze środków Urzędu Pracy kasy fiskalnej, lecz o zwrot części poniesionych na nią kosztów można się ubiegać w Urzędzie Skarbowym o zwrot nawet 90% kosztów poniesionych na zakup kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.
Nie ma w tym względzie ograniczeń. Należy dołączyć do wniosku oferty handlowe nowego samochodu i ofert aut używanych. Dodatkowo zakup samochodu należy dokładnie uzasadnić.
Tak, jednak należy sprawdzić czy Twój urząd nie ma ograniczeń, co do maksymalnej wartości telefonu. W przypadku Naszego Urzędu jest to 1000 zł brutto.
Niestety nie można finansować kursów i szkoleń (nawet kierunkowych) z dotacji.
Tak, można zakupić w ramach dotacji materiały i usługi marketingowe. Wartość ich jednak nie może przekraczać 10 % przyznanych środków.
Niestety nie. Koszty wysyłki zakupionych w ramach dotacji mogą jedynie tworzyć wkład własny (nie do rozliczenia). Sposobem może być wybór oferty, w której przesyłka jest darmowa. W takich przypadkach na fakturze występuje tylko jedna pozycja (bez kosztów wysyłki).
Jeżeli z finansowych lub proceduralnych przyczyn wybrałeś bycie VATowcem to mam dla Ciebie dwie informacje. Pierwszy z nich to, to że z uwagi na to, że będziesz mógł liczyć tylko na kwotę dotacji pomniejszoną o VAT. Teoretycznie nic nie tracisz, ponieważ po otrzymaniu dotacji zwracasz się do Urzędu Skarbowego o jego zwrot. Urząd ma na to 60 dni, od złożenia przez Ciebie pierwszej deklaracji. Po drugie Ty masz 90 dni od złożenia pierwszej deklaracji na oddanie kwoty podatku VAT z tytułu zakupionych w ramach dotacji towarów i usług.
Można to łatwo sprawdzić wpisując swój NIP na stronie sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary. Po chwili można wygenerować zestawienie z danymi.
Niestety nie można dopisać współwłaściciela podczas rejestrowania auta. Podobnie jak na fakturze może być wskazana tylko osoba, która ubiega się o dotacje na założenie działalności.

Przykład:

Osoba bezrobotna podpisała Umowę z UP na bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w dniu 4 marca 2019 roku. Następnego dnia (5 marca 2019 r.) na konto beneficjenta wpłynęły środki. 5 marca założył on również działalność gospodarczą. Zdecydował się na zgłoszenie się jako czynny podatnik VAT. Pierwsze zakupy zaczął dokonywać od 18 marca 2019 r. Konieczność złożenia deklaracji VAT za dokonane zakupy wystąpi do 25 kwietnia 2019 r. Beneficjent dotacji złożył deklaracji 23 kwietnia 2019 r.

Ostateczna data zwrotu kwoty podatku VAT do Urzędu pracy to w powyższym przykładzie 23 lipiec 2019 r.

Nadal masz wątpliwości i dodatkowe pytania dotyczące dotacji na założenie działalności gospodarczej, napisz kontakt@michalszafranski.pl lub zadzwoń 730 775 333 Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia i rozliczenia wniosków. Na powyższy e-mail możesz wysłać materiały do wniosku.

michał szafrański

Udanego dnia
Michał Szafrański

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, polub stronę na Facebooku i udostępnij info znajomym …

Autor 

Pasjonat Internetu i przedsiębiorczości. Pomagam firmom sprzedawać więcej w Internecie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *