W odpowiedzi na wniosek

0 komentarzy

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia 2021 autor Michał Szafrański

Dziękuję za odpowiedź na wniosek, który skierowałem do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Planowany termin realizacji pierwszych spraw w maju 2019 roku.

odpowiedź na wniosek starostwo powiatowe we włoszczowie

  • progi zwalniające w Woli Wiśniowej na drodze powiatowej – planowany termin realizacji I połowa 2019
  • wycinka drzew rosnących w sąsiedztwie kapliczki w Woli Wiśniowej będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
  • likwidacja ubytków przy wjeździe kolejowym, częściowo zostało już to naprawione. Pozostały remont planowany jest kwiecień/maj 2019
  • oznakowanie poziome jezdni na skręcie z Woli Wiśniowej do Nieznanowic – planowany termin realizacji czerwiec 2019
  • przepusty na drodze powiatowej w Rząbcu: przepust na wjeździe (przewidywany termin realizacji maj 2019 r.), przepust koło świetlicy (planowany termin realizacji czerwiec/lipiec 2019)
  • i na koniec jak można wyczytać z odpowiedzi na wniosek i pytania dotyczące drogi powiatowej na odcinku Wymysłów-Ludynia. Powiat przystąpił do regulacji stanu prawnego drogi (to jak wiemy nastąpiło w październiku 2018 r.). Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nabycie praw do części zajętych pod drogę powiatową, w obszarze obrębu Wymysłów. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie, czy droga została ujęta w programach rządowych budowy dróg lokalnych. To w moim przekonaniu mogłaby być droga na sprawniejsze dokończenie prac projektowych jak również realizację długo oczekiwanej budowy.

Dziękując za odpowiedzi na nurtujące problemy… wspólnie z mieszkańcami będziemy obserwowali postępy prac…

Dziękuję za odpowiedź i wspólnie z mieszkańcami, cierpliwie czekamy na realizację zadań. Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i działamy dalej!

michał szafrański

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

PS: Jeżeli polubisz mój profil, będę bardzo wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.