Tag: rocznica wybuchu II wojny światowej

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Autor: Michał Szafrański
Dziś 76 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Oddajmy hołd ofiarom, żołnierzom i mieszkańcom z ofiarnością broniących Naszych ojczystych ziem.