Tag: przepusty w rząbcu

Wnioski w sprawie remontu dróg

Autor: Michał Szafrański
Coraz mocniej widoczna wiosna odkrywa jak co roku ubytki w drogach gminnych i powiatowych. W związku ze zbliżającymi się corocznymi, cząstkowymi remontami dróg gminnych i powiatowych objechałem odcinki dróg znajdujących

Inwestycje drogowe w Rząbcu

Autor: Michał Szafrański
Mieszkańcy Rząbca pytali: „Kiedy, kiedy … ?” – już są. Dwa odcinku nowych dróg, które poprawią bezpieczeństwo i ułatwią życie mieszkańcom. Dokończony został odcinek na tzw. „Niwie”, nawierzchnię asfaltową mają