Tag: Podzielono fundusz sołecki w Rząbcu

Podzielono fundusz sołecki w Rząbcu

Autor: Michał Szafrański
Podczas zebrania wiejskiego, poświęconego podziałowi funduszu sołeckiego sołectwa Rząbiec, zdecydowano, że w 2023 roku środki te w dużej mierze będą poświęcone na budowę placu zabaw dla dzieci. Biorąc pod uwagę,