Tag: dobry gospodarz

Dobry Gospodarz 2015

Autor: Michał Szafrański
Działalność na rzecz integracji mieszkańców, którą dokumentuje na łamach strony internetowej oraz koncepcja rozwoju obszaru wiejskiego została wyróżniona Certyfikatem Dobrego Gospodarza 2015, w konkursie organizowanym przez portal dobrzypolitycy.pl. Mam nadzieję,