Sesja Rady Miejskiej nr 16

0 komentarzy

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia 2021 autor Michał Szafrański

25 lutego 2020 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej nr 16. Wspólnie z radnymi przyjęliśmy m.in. plany stałych komisji, ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, czy Program opieki nad zwierzętami.

sesja rady miejskiej nr 16

Foto: Urząd Gminy Włoszczowa

Jednym z przedmiotów poniedziałkowej komisji i wtorkowej sesji było również rozpatrzenie petycji i skargi, efekt prac komisji Skarg, wniosków i petycji, której przewodniczę.

W związku z kontynuacją funkcjonowania Klubu Seniora we Włoszczowie, wprowadzono symboliczne opłaty, które uzależnione są od dochodu i kształtują się na poziomie od 10 do 25 zł miesięcznie. Więcej informacji na temat opłat można znaleźć na stronie Gminy Włoszczowa http://wloszczowa.pl/art,5896,zasady-odplatnosci-za-mieszkania-chronione-i-osrodki-wsparcia-po-zmianie-uchwaly-rady-miejskiej

Jednogłośnie poparliśmy również zwiększenie budżetu na opiekę nad zwierzętami 🐕. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone między innymi na dofinansowanie do sterylizacji, które to działania wpłynęły na zmniejszenie się liczby bezdomnych psów i kotów w naszej gminie.

sesja rady miejskiej nr 16 - klub seniora

Na poprzedzającej sesję komisji zwróciłem się z zapytaniem o zasady postępowania w przypadkach pojawienia się w terenach zabudowanych lisa, podejrzewanego o wściekliznę. Przypominam, że po Nieznanowicach kilka miesięcy temu taki list krążył. Podjąłem wtedy działania, informujące służby (koło łowieckie, urząd gminy, inspektora weterynaryjny czy … policje). Okazuje się, że z uwagi na brak możliwości odstrzału w terenie zabudowanym, jedną możliwą opcją jest rozstawienie specjalnych klatek i złapanie lisa, którego przekazuje się do weterynarza.

sesja rady miejskiej nr 16 - sprawa drogi nieznanowice - wola wiśniowa

Ponowiłem również pytanie o termin zakończenia prac, związanych z budową sieci światłowodowej w Nieznanowicach, a konkretnie chodzi o odtworzenie pobocza, przy drodze łączącej Nieznanowice i Wolę Wiśniową. Sprawę w formie wniosku poruszałem już w listopadzie 2019 r. Konieczność zjeżdżania na pobocze przy mijaniu się samochodów, w połączeniu z błotnistym poboczem (po jednej stronie) znacznie utrudniło warunki poruszania się drogą. W odpowiedzi Gmina Włoszczowa, ma ustalić termin otworzenia pobocza, sprzed instalacji światłowodów.

Szukasz wsparcia radnego ? Czekam na Twój kontakt 514 350 310. Możesz również zostawić komentarz pod tym artykułem

michał szafrański

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

PS: Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę bardzo wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.