Remonty cząstkowe dróg powiatowych

0 komentarzy

Dziś wybrałem się w teren, aby ocenić ewentualne szkody po ostatnich wzmożonych opadach deszczu. „Próbę wody” dosyć dobrze wytrzymał mostek w kierunku Wymysłowa (na którym wymieniono nawierzchnię oraz oczyszczono koryto rzeczne) oraz utwardzona kamieniem droga w kierunku Ludyni. W tym miejscu pragnę podziękować Zarządowi Dróg Powiatowych za odpowiedź na wnioski i potrzeby mieszkańców i prosić o kontynuację remontu międzygminnej drogi powiatowej.

Wymiana nawierzchni mostku, której konieczność była tematem rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych, wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Utwardzenie kamieniem drogi powiatowej wpłynie na poprawę komunikacji na trasie w kierunku Ludynii, jednak działania takie były podejmowane już w latach ubiegłych i nie przyniosły trwałych, zadowalających rezultatów. Dlatego w imieniu mieszkańców zwracam się ponownie z apelem o zapewnienie nawierzchni asfaltowej na brakującym odcinku drogi od Wymysłowa do Ludyni.

Odwiedziłem również Rząbiec. Po raz kolejny zapoznałem się z trudną sytuacji dojazdu do posesji Państwa Kalisz oraz Grzyb. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej będę interpelował w sprawie utwardzenia dróg do tych posesji kamieniem.

Kategorie:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Walne Zebranie LGD Region Włoszczowski

We wtorek 7 czerwca odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski. Jako przedstawiciel Rady Miejskiej we Włoszczowie zapoznałem...

Zamknij