Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa

0 komentarzy

Ostatnia aktualizacja 2 grudnia 2021 autor Michał Szafrański

Gmina Włoszczowa przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszam mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję. Plan gospodarki niskoemisyjnej to pierwszy krok do pozyskiwania przez mieszkańców i firmy dofinansowań do zakupu m.in. kolektorów, pomp ciepła itp.

W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych). Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
  • poprawy jakości powietrza.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy. Zebrane dane analizowane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby z zachowaniem zasad poufności.

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt. Ankietę można wypełnić i od razu przesłać on-line, korzystając z poniższych linków:

Więcej informacji można znaleźć na stronach urzędu Gminy (tutaj). Wydrukowaną ankietę można również dostarczyć bezpośrednio do mnie.

Wspólnie przygotujmy plan działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w Gminie. Planowany termin przesyłania ankiet : wrzesień – październik 2015

michał szafrański

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

PS: Jeżeli polubisz mój profil, będę bardzo wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.