17 sesja Rady Miejskiej

Autor: Michał Szafrański
29 czerwca 2016 odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie. Podejmowaliśmy Uchwały dotyczącego m.in. udzielenia absolutorium Burmistrzowi, ostatecznego zatwierdzeniu nowych przystanków na terenie gminy, uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku. We

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Autor: Michał Szafrański
Dziś wybrałem się w teren, aby ocenić ewentualne szkody po ostatnich wzmożonych opadach deszczu. „Próbę wody” dosyć dobrze wytrzymał mostek w kierunku Wymysłowa (na którym wymieniono nawierzchnię oraz oczyszczono koryto

Walne Zebranie LGD Region Włoszczowski

Autor: Michał Szafrański
We wtorek 7 czerwca odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski. Jako przedstawiciel Rady Miejskiej we Włoszczowie zapoznałem się ze strategią i planem finansowania projektów LGD na lata

Udany początek sezonu 2016

Autor: Michał Szafrański
Niezwykle udany okazał się dla mnie pierwszy występ w lekkoatletycznym sezonie. Na Międzynarodowym Mitingu Lekkoatletycznym Osób Niepełnosprawnych, rozgrywanym w dniach 27-29 maja udało mi poprawić aż dwa rekordy życiowe, co

16 sesja Rady Miejskiej

Autor: Michał Szafrański
Dziś odbyła się 16 sesja Rady Miejskiej, na której głosami większości radnych podjęto decyzje o budowie ponad 8 kilometrów dróg w Gminie Włoszczowa (przy znaczącym udziale środków z Programu Rozwoju

3 maj 2016

Autor: Michał Szafrański
Kwiaty pod pomnikiem, Msza Święta za Ojczyznę, wszystko w asyście pocztów sztandarowych i mieszkańców – tak wyglądały uroczystości upamiętniające Święto Konstytucji 3 maja. Mimo deszczu podtrzymaliśmy również zapoczątkowaną rok temu,

74 rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Autor: Michał Szafrański
W dniu wczorajszym stanęliśmy, aby oddać hołd bohaterom narodowym w 74 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 72 rocznicę opanowania Włoszczowy przez oddział majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”.

Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

Autor: Michał Szafrański
Uroczysta Msza Święta, kwiaty pod symboliczną mogiłą katyńską i patriotyczna akademia w Domu Kultury (którą w tym roku przygotowali uczniowie z Kurzelowa) – tak uczciliśmy kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej i

Program 500+ na dziecko – POMOC

Autor: Michał Szafrański
Od dnia 1 kwietnia 2016 roku startujemy Program 500+. Wnioski można składać do 1 lipca. Wniosek będzie można pobrać w: szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Włoszczowa, siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we