Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników