Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące wpisu do rejestru BDO