25 sesja Rady Miejskiej i wnioski

0 komentarzy

Ostatnia aktualizacja 26 października 2021 autor Michał Szafrański

W dniu 28 kwietnia odbyła się 25 Sesja Rady Miejskiej. Podjęliśmy m.in. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, w świetle nowej ustawy edukacyjnej, wykup działki pod budowę chodnika wzdłuż ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie, prowadzącej do Kościoła. Przyjęty został również „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Ważną z punktu widzenia rozwoju Włoszczowy był uchwalony „Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016-2024″.

Relacja z 25 Sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie

Foto: Urząd Gminy Włoszczowa

Dodatkowo złożyłem wnioski w dwóch sprawach. W dniu 26 marca dokonałem pozimowego przeglądu dróg gminnych na terenie sołectwa Nieznanowice. Po dokonanym przeglądzie zwracam się z prośbą o dokonanie napraw podczas tegorocznych remontów cząstkowych, dróg gminnych w Nieznanowicach ze szczególnym uwzględnieniem: drogi na odcinku od posesji Nieznanowice 32 w kierunku Woli Wiśniowej. Droga z uwagi na swoją szerokość i warunki techniczne w wielu miejsca jest popękana (szczególnie na krawędziach) oraz widoczne są tworzące się na pęknięciach dziury.

W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców i sytuacje przy drodze od Nieznanowic, w kierunku Konieczna, zwróciłem się również z prośbą o usunięcie jednej z lip (tej od strony Konieczna), która niebezpiecznie nachyliła się wprost na drogę. Przedmiotowe drzewo jest częściowo przepróchniałe, a jego wiek może potęgować zagrożenie przewrócenia na drogę. Rosnąca bliżej Nieznanowic druga z lip w mojej opinii jest w dużo lepszym stanie i nie wymaga interwencji.

Odpowiedź na wniosek

W odpowiedzi na interpelacje radnych Burmistrz Grzegorz Dziubek zapowiedział realizacji remontów cząstkowych w miesiącu maju br.

michał szafrański

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

PS: Jeżeli polubisz mój profil, będę bardzo wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.