17 sesja Rady Miejskiej

0 komentarzy

29 czerwca 2016 odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie. Podejmowaliśmy Uchwały dotyczącego m.in. udzielenia absolutorium Burmistrzowi, ostatecznego zatwierdzeniu nowych przystanków na terenie gminy, uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku. We Włoszczowie nadawany będzie również tytuł „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”. Złożyłem również interpelacje w sprawie konieczności utwardzenia dojazdu do posesji Państwa Kaliszów (Rząbiec 80).


Kategorie:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Remonty cząstkowe dróg powiatowych
Zamknij